Informatii generale

Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2021 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Berceni

ANUNT DE INTERES CETATENI  din data de 13.07.2018

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2016 ITL-010) – 2 exemplare;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai proprietarului sau a împuternicitului legal al acestuia.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2016 ITL-012)
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai delegatului sau împuternicitului legal al firmei.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri

 • Declaraţia de impunere (model 2016 ITL-001/ ITL-003) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • Contract vânzare-cumpărare;
  • Contract donaţie;
  • Certificat moştenitor;
  • Contract de partaj;
  • Autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişă de calcul;
  • Ordin prefect;
  • Titlu de proprietate;
  • Sentinţa judecătorească definitivă;
  • Act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţa (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.

Conform Codului Fiscal, trebuiesc declarate cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri

 • Declaraţia de impunere (model 2016 ITL-002/ ITL-004) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişa de calcul;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţă (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.
 • Cod unic de înregistrare – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statual copie – 1 exemplar.
 • Balanta analitica + stampila

Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice

 • Declaraţia de impunere (model 2016 ITL-005 + ITL-007) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare; 3 exemplare
  • factură; 3 exemplare
  • certificat moştenitor;
  • declaraţie vamală;
  • sentinţă judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Carte de identitate a vehiculului copier;
 • Cod unic de înregistrare copie;
 • Act constitutiv sau statut copie;
 • Carte, buletin de identitate sau legitimaţie de şedere temporară copie.

Deschidere procedură succesorală

 • Cerere (Model 2016 ITL-023)
 • Copie certificat deces
 • Copie acte identitate moştenitori
 • Certificat fiscal

Înregistrare vehicule lente

 • Cerere tip pentru înregistrare (Cerere înregistrare)
 • Fişa de înregistrare (Fişa de Înregistrare)
 • Cerere înmatriculare (Cerere Înmatriculare persoane fizice / Cerere înmatriculare persoane juridice)
 • Actul de identificare al solicitantului (copie) – pentru persoane fizice
 • Certificat de înmatriculare al solicitantului (copie) – pentru persoane juridice
 • Actul de proprietate asupra vehiculului
 • Dovada efectuării inspecţiei tehnice
 • Fişa de identificare
 • Copie după declaraţia fiscală/decizia de impunere
 • Dovada plăţii taxei  pentru vehicule lente

FORMULARE :    

Skip to content