Informatii generale

ANUNT DE INTERES CETATENI  din data de 13.07.2018

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2016 ITL-010) – 2 exemplare;
 • Taxă timbru 2 lei;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai proprietarului sau a împuternicitului legal al acestuia.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2016 ITL-012) – 2 exemplare;
 • Taxă timbru 2 lei
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai delegatului sau împuternicitului legal al firmei.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri

 • Declaraţia de impunere (model 2016 ITL-001/ ITL-003) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • Contract vânzare-cumpărare;
  • Contract donaţie;
  • Certificat moştenitor;
  • Contract de partaj;
  • Autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişă de calcul;
  • Ordin prefect;
  • Titlu de proprietate;
  • Sentinţa judecătorească definitivă;
  • Act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţa (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri

 • Declaraţia de impunere (model 2016 ITL-002/ ITL-004) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişa de calcul;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţă (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.
 • Cod unic de înregistrare – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statual copie – 1 exemplar.
 • Balanta analitica + stampila

Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice

 • declaraţia de impunere (model 2016 ITL-005 + ITL-007) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare; 3 exemplare
  • factură; 3 exemplare
  • certificat moştenitor;
  • declaraţie vamală;
  • sentinţă judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Carte de identitate a vehiculului copie – 1 exemplar;
 • Cod unic de înregistrare copie – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statut copie – 1 exemplar
 • Carte, buletin de identitate sau legitimaţie de şedere temporară copie – 1 exemplar.

Deschidere procedură succesorală

 • Cerere (Model 2016 ITL-023)
 • Copie certificat deces
 • Copie acte identitate moştenitori
 • Certificat fiscal

Înregistrare vehicule lente

 • Cerere tip pentru înregistrare (Cerere înregistrare)
 • Fişa de înregistrare (Fişa de Înregistrare)
 • Cerere înmatriculare (Cerere Înmatriculare persoane fizice / Cerere înmatriculare persoane juridice)
 • Actul de identificare al solicitantului (copie) – pentru persoane fizice
 • Certificat de înmatriculare al solicitantului (copie) – pentru persoane juridice
 • Actul de proprietate asupra vehiculului
 • Dovada efectuării inspecţiei tehnice
 • Fişa de identificare
 • Copie după declaraţia fiscală/decizia de impunere
 • Dovada plăţii taxei  pentru vehicule lente

 

 

 

 

Skip to content