Sedinta de dezbatere publică pentru documentatia de urbanism ,,Plan Urbanistic General comuna Berceni, județul Ilfov

COMUNA BERCENI cu sediul în Bulevardul 1 Mai nr. 233, localitatea Berceni, județ Ilfov, în calitate de titular al documentației de urbanism Plan Urbanistic General Comuna Berceni, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice.

Dezbaterea publică/consultarea publicului va avea loc în data de 18.04.2022, ora 14.00 în Sala de festivități din incinta Școlii nr. 2 Berceni.

Reglementările urbanistice propuse pentru obiectivul: “Plan Urbanistic General comuna Berceni, județul Ilfov,, pot fi consultate pe site-ul comunei Berceni, pe www.primariaberceni.ro.

Sugestii sau observații pot fi transmise prin poștă la sediul Primăriei Berceni din Bulevardul 1 Mai nr. 233, localitatea Berceni, județ Ilfov, prin e-mail la adresa: registratura@primariaberceni.ro sau prin fax 021/3612703, până la data de 03.05.2022.

Skip to content