PUG

Minuta dezbatere publica PUG

Consultarea studiilor de fundamentare, care stau la baza documentatiei de PUG comuna Berceni, pana la data prezentei, pot fi consultate la sediul Primariei Berceni – Biroul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, in timpul programului cu publicul.

Regulament Local de Urbanism 10.05.2022

In urma dezbaterii publice din data de 18.04.2022, atasam plansa de reglementari urbanistice aferenta PUG Comuna Berceni in curs de actualizare, cu preluarea sugestiilor si propunerilor formulate in cadrul acestei sedinte.

COMUNA BERCENI cu sediul în Bulevardul 1 Mai nr. 233, localitatea Berceni, județ Ilfov, în calitate de titular al documentației de urbanism Plan Urbanistic General Comuna Berceni, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice.

Dezbaterea publică/consultarea publicului va avea loc în data de 18.04.2022, ora 14.00 în Sala de festivități din incinta Școlii nr. 2 Berceni.

Reglementările urbanistice propuse pentru obiectivul: “Plan Urbanistic General comuna Berceni, județul Ilfov,, pot fi consultate pe site-ul comunei Berceni, pe www.primariaberceni.ro.

Sugestii sau observații pot fi transmise prin poștă la sediul Primăriei Berceni din Bulevardul 1 Mai nr. 233, localitatea Berceni, județ Ilfov, prin e-mail la adresa: registratura@primariaberceni.ro sau prin fax 021/3612703, până la data de 03.05.2022.

Cetatenii interesati sunt rugati sa completeze chestionarele atasate si sa le trimita pe email: registratura@primariaberceni.ro sau sa le depuna fizic la registratura Primariei Berceni – Bd. 1Mai nr.233.

Amplasament panouri

Anunt site primarie

Anunt ziar

Chestionar model 1

Chestionar model 2

Chestionar model 3

Panou etapa elaborarii propunerilor

Anunt site primarie

Anunt sediu primarie

Anunt ziar

Panou de informare

Localizare panouri

Skip to content