OBSERVATII PATZ – PRIMARIA BERCENI

Urmare adresei transmisa de catre Consiliul Judetean Ilfov nr. 23460 din 01.11.2023, inregistrata la sediul Primariei Berceni cu nr. 22818 din 01.11.2023 cu privire la derularea procedurii de implicare si consultare a publicului in elaborarea  PATZ-ului privind extinderea liniei de metrou M2 in zona periurbana (comuna Berceni si orasul Popesti Leordeni), va aducem la cunostiinta faptul ca Primaria Berceni, prin Compartimentul de urbanism, a inaintat catre factori responsabili si cu putere de decizie asupra acestui obiectiv de investitii, un punct de vedere tehnic cu privire la documentatia mai sus mentionata (atasat prezentei), ce a fost inregistrat la registratura Consiliului Judetean Ilfov cu nr. 24868/15.11.2023 si la registratura Sectorului 4 cu nr. 85787/15.11.2023.

Deasemeni, va aducem la cunostiinta faptul ca Primaria Berceni, prin adresele nr. 23733/15.11.2023 si nr. 23813/16.11.2023, a solicitat Consiliului Judetean Ilfov organizarea unei dezbateri publice cu privire la PATZ aferent extinderii liniei de metrou M2 in comuna Berceni, la sediul C.J. Ilfov din Bucuresti, Strada Ernest Juvara nr.3-5, Sector 6,  in perioada aferenta informarii si consultarii publicului asupra etapei de elaborare a PATZ.

Adresa CJ Ilfov – Observatii in etapa de Informare elaborare PATZ

Skip to content