Informare privind HG 494/2022 pentru modificarea HG 336/2022 pentru stabilirea mecanismului de decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice

Informare privind HG 494/2022 pentru modificarea HG 336/2022 pentru stabilirea mecanismului de decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice

Anexa 1CERERE privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetăţenii străini sau apatrizii găzduiţi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

Anexa 2DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Skip to content