HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2022

Hotarare nr.1 – privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publica a unitatii administrativ teritoriale Berceni in proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea C.N.A.I.R. S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investitie “Autostrada de centura Bucuresti 0+000 – km 100+900 Sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900”

Hotarare nr.2 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov,  nr. 136/2021 privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a unității administrativ teritoriale Berceni în  proprietatea publică a Statului Român și în administrarea  C.N.A.I.R.  S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investiție „ Autostrada de centură București     km 0+000 – km 100 + 900 – Sector Centura Sud km 52 + 770 – km 100 + 900 ”, Sector de drum km 52 + 770 – km 69 + 000, Lot 1

Hotarare nr.3 – privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul primăriei comunei Berceni, județul Ilfov, începând cu luna Ianuarie 2022

Hotarare nr.4 – privind organizarea rețelei școlare de pe raza teritorial-administrativă a comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru anul școlar 2022 – 2023

Hotarare nr.5 – privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetului local al comunei Berceni constituit la finele anului 2021

Hotarare nr.6 – privind aprobarea bugetului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov pe anul 2022

Hotarare nr.7 – privind aprobarea bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii – sursa E – a Scolii Gimnaziale nr.1 Berceni, Judetul Ilfov (Gradinita cu program prelungit nr.1, Gradinita cu program prelungit nr.2 si Gradinita cu program prelungit nr.3) pe anul 2022

Hotarare nr.8 – privind aprobarea transferului de fonduri catre Club Sportiv Berceni

Hotarare nr.9 – privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Berceni, pe anul 2022

Hotarare nr.10 – privind aprobarea organizării unui centru de primire / cazare a persoanelor refugiate / persoanelor relocate în contextul crizei umanitare datorate agresiunii militare din Ucraina și alocarea unui buget, care sa fie utilizat exclusiv pentru asigurarea conditiilor optime privind cazarea si necesitatile umanitare, în functie de durata existenței crizei umanitare datorate agresiunii militare din Ucraina

Hotarare nr.11 – privind alegerea Președintelui de ședință

Hotarare nr.12 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 11/139, tarla 3, parcelele  11/135, nr. Cadastrale 64148, 64149, 64150, în suprafata  totala de 5.740 mp

Hotarare nr.13 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 23, parcelele 55/2/18, 19, 20, 21, nr. Cadastral 72121 (provenit din alipirea nr. Cad. 52301, 53318, 53319, 55546, 69091), în suprafata totala de 35.056 mp

Hotarare nr.14 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 20, parcelele  49/2/9, 10, 11, nr. Cadastral 67969, în suprafata  totala de 13.367 mp

Hotarare nr.15 – privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna BERCENI, județul Ilfov,  să aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020 ”, precum și modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

Hotarare nr.16 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2022 ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

Hotarare nr.17 – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Berceni

Hotarare nr.18 – privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat pentru un spațiu din incinta bazei sportive a localității, respectiv în clădirea administrativă și de cantonament

Hotarare nr.19 – privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru atribuirea unui contract de achizitie publica in vederea “ACHIZITIE AUTOCISTERNA”

Hotarare nr.20 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată  din aria de operare Euro Apavol S.A.

Hotarare nr.21 – privind aprobarea cofinanțării pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A.

Hotarare nr.22 – privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale  din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari”

Hotarare nr.23 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 19, tarla 4, parcelele 15/2/15,16, nr. Cadastrale 64702, tarla 4, parcelele 15/2/17, nr. Cad. 65465, în suprafata  totala de 25.409 mp din acte (25.132 mp din măsurători)

Hotarare nr.24 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul  „ STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BERCENI, JUDEȚUL ILFOV ”

Hotarare nr.25 – privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I.)

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2021

Hotarare nr.1 Hotarare nr.2 Hotarare nr.3 Hotarare nr.4
Hotarare nr.5 Hotarare nr.6 Hotarare nr.7 Hotarare nr.8
Hotarare nr.9 Hotarare nr.10 Hotarare nr.11 Hotarare nr.12
Hotarare nr.13 Hotarare nr.14 Hotarare nr.15 Hotarare nr.16
Hotarare nr.17 Hotarare nr.18 Hotarare nr.19 Hotarare nr.20
Hotarare nr.21 Hotarare nr.22 Hotarare nr.23 Hotarare nr.24
Hotarare nr.25 Hotarare nr.26 Hotarare nr.27 Hotarare nr.28
Hotarare nr.29 Hotarare nr.30 Hotarare nr.31 Hotarare nr.32
Hotarare nr.33 Hotarare nr.34 Hotarare nr.35 Hotarare nr.36
Hotarare nr.37 Hotarare nr.38 Hotarare nr.39 Hotarare nr.40
Hotarare nr.41 Hotarare nr.42 Hotarare nr.43 Hotarare nr.44
Hotarare nr.45 Hotarare nr.46 Hotarare nr.47 Hotarare nr.48
Hotarare nr.49 Hotarare nr.50 Hotarare nr.51 Hotarare nr.52

Hotarare nr.53

Hotarare nr.54 Hotarare nr.55

Hotarare nr.56

Hotarare nr.57

Hotarare nr.58 Hotarare nr.59

Hotarare nr.60

Hotarare nr.61

Hotarare nr.62 Hotarare nr.63

Hotarare nr.64

Hotarare nr.65

Hotarare nr.66 Hotarare nr.67

Hotarare nr.68

Hotarare nr.69

Hotarare nr.70 Hotarare nr.71

Hotarare nr.72

Hotarare nr.73

Hotarare nr.74 Hotarare nr.75

Hotarare nr.76

Hotarare nr.77

Hotarare nr.78 Hotarare nr.79

Hotarare nr.80

Hotarare nr.81

Hotarare nr.82 Hotarare nr.83

Hotarare nr.84

Hotarare nr.85

Hotarare nr.86 Hotarare nr.87

Hotarare nr.88

Hotarare nr.89

Hotarare nr.90 Hotarare nr.91

Hotarare nr.92

Hotarare nr.93

Hotarare nr.94 Hotarare nr.95

Hotarare nr.96

Hotarare nr.97

Hotarare nr.98 Hotarare nr.99

Hotarare nr.100

Hotarare nr.101

Hotarare nr.102 Hotarare nr.103

Hotarare nr.104

Hotarare nr.105

Hotarare nr.106 Hotarare nr.107

Hotarare nr.108

Hotarare nr.109

Hotarare nr.110 Hotarare nr.111

Hotarare nr.112

Hotarare nr.113

Hotarare nr.114 Hotarare nr.115

Hotarare nr.116

Hotarare nr.117

Hotarare nr.118 Hotarare nr.119

Hotarare nr.120

Hotarare nr.121

Hotarare nr.122 Hotarare nr.123

Hotarare nr.124

Hotarare nr.125

Hotarare nr.126 Hotarare nr.127

Hotarare nr.128

Hotarare nr.129

Hotarare nr.130 Hotarare nr.131

Hotarare nr.132

Hotarare nr.133

Hotarare nr.134 Hotarare nr.135

Hotarare nr.136

Hotarare nr.137

Hotarare nr.138 Hotarare nr.139

Hotararea nr.140

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2020

Hotarare nr.1 Hotarare nr.2 Hotarare nr.3 Hotarare nr.4
Hotarare nr.5 Hotarare nr.6 Hotarare nr.7 Hotarare nr.8
Hotarare nr.9 Hotarare nr.10 Hotarare nr.11 Hotarare nr.12
Hotarare nr.13 Hotarare nr.14 Hotarare nr.15 Hotarare nr.16
Hotarare nr.17 Hotarare nr.18    

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2017

Skip to content