Componenta C.L.

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1 – Comisia pentru prognoza si programe de dezvoltare economica, buget, finante, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei :

 • Alexandru Daniel
 • Dragan Adrian
 • Ene George
 • Nae Iulian
 • Petcu Viorel

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 – Comisia pentru protectia mediului, turism, activitati social-culturale, culte, invatamant, tineret, activitati sportive si de agrement :

 • Dumitrescu Ionel-Lucian
 • Ilie Claudiu
 • Manea Andreea
 • Radu Florin
 • Stan Marian

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3 – Comisia pentru munca, sanatate, familie, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectie sociala si protectie copii :

 • Dumitrescu Ionel-Lucian
 • Manea Andreea
 • Nae Iulian Teofil
 • Sisu Valentin
 • Vrajitoru Daniel

COMISIA DE SPECIALITATE NR.4 – Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administratie publica locala, juridica, disciplina, relatii cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeana

 • Ilie Claudiu
 • Lupescu Constantin
 • Petcu Viorel
 • Pirvu Alexandru
 • Tinca Marius
Skip to content