Concursuri

Primăria comunei Berceni – judet Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante :

1 post de Inspector, clasa I, grad profesional Superior – Compartiment Stare Civilă;

Concursul va avea loc pe data de 30.05.2017 ora 1100 – proba scrisă, iar interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, Statutul Funcţionarilor Publici r2 cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul Științe Juridice;
– vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2) lit. a) – 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Berceni, B-dul 1 Mai nr. 233, comuna Berceni, judeţul Ilfov în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III–a (17.05.2017) iar documentele de participare sunt cele prevăzute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

BIBLIOGRAFIA pentru susținerea examenului de recrutare:
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată și reactualizată;
– Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la telefon 021/361.27.03.